Als horecaondernemer een bedrijfsfinanciering aanvragen? Varink!

Als horecaondernemer een bedrijfsfinanciering aanvragen? Varink!

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Voor u als horecaondernemer staan er hopelijk nog mooie en drukke feestdagen in de planning. Dat is mooi na 2 ‘verloren’ decembermaanden.

Traditioneel zijn de laatste maanden van het jaar ook een drukke tijd in de financiële wereld.

Als Varink Bedrijfsfinancieringen hebben wij het afgelopen jaar weer veel ondernemers geholpen bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Het verkrijgen van de financiering is één, maar heb je de financiering dan ook gesloten bij de beste aanbieder?

De ondernemers die wij hebben begeleid weten één ding zeker; ze hebben de beste deal!

Wij vergelijken namelijk de verschillende banken en financiers. Zo kiest de ondernemer niet uit één aanbieding, maar uit meerdere. Nog altijd zijn er grote verschillen in de verschillende aanbiedingen, een renteverschil van enkele tiende is eerder regel dan uitzondering.

Voor u als horecaondernemer gaan wij ook graag aan de slag. Wij kunnen aanvragen vanuit elke branche in behandeling nemen. Toch heeft de horeca voor ons een speciale plek. We zijn niet voor niets aangesloten bij het MZA Horeca platform.

Ook staan wij dit jaar op de HORECAVA, misschien zien wij elkaar daar wel!

Alvast fijne feestdagen gewenst en succes met uw onderneming.

Meer informatie ontvangen over een financiering voor uw onderneming of in contact komen met Varink? Vul dan onderstaande formulier in!

Hein Koning – Prinsjesdag

Hein Koning – Prinsjesdag

Het kabinet heeft een koopkrachtpakket samengesteld om de impact van de inflatie te beperken. Wat betekent dat voor ondernemers? Deze maatregelen zijn al bekend:

 1. Verhoging Vpb-tarief van 15% naar 19%. Verlaging 1e schijf naar € 200.000
 2. Verhoging gebruikelijk loon DGA
 3. Verhoging vermogensrendementsheffing in box 3
 4. Afbouw zelfstandigenaftrek
 5. Verlaging 1e schijf belastingen en een hogere arbeidskorting
 6. Verhoging huur-en zorgtoeslag
 7. Verhoging energietoeslag € 500 via gemeente tot € 1300 per jaar. Uitvoering verlengd tot 30-06-2023

Op Prinsjesdag verwachten we de details en meer koopkrachtplannen. We houden je op de hoogte! Heb je al vragen? Neem dan contact op via onderstaand formulier of [email protected]

Hoe voorkom je dat ‘vaste’ medewerkers kiezen voor een andere werkgever? Hoe trek je nieuwe medewerkers aan ?

Hoe voorkom je dat ‘vaste’ medewerkers kiezen voor een andere werkgever? Hoe trek je nieuwe medewerkers aan ?

Veel werkgevers zijn bang dat goede ‘vaste’ medewerkers worden weggekaapt. Een goed salaris is al jarenlang niet voldoende meer om mensen te behouden.

Regel vervoer

Meestal woont een werknemer niet om de hoek en is de werplek moeilijk met het OV te bereiken. Het kan zomaar 1,5 uur duren om naar het werk te komen en weer naar huis te gaan. De reiskosten worden (deels) gecompenseerd, maar die 1,5 uur vrije tijd is weg en dat steekt. Sommige werkgevers lossen dit op met een operational- of private lease van een auto.

Operational Lease: de werkgever stelt een auto ter beschikking. De werknemer kan deze gebruiken voor woon- en werkverkeer en als dit gewenst is zelfs in privé (dan wel bijtelling).

Private Lease:  de werknemer gaat een contract aan, de werkgever compenseert de werknemer in de maandelijkse leasetarieven. De werknemer betaalt een maandbedrag en daarnaast de brandstof.

Waarom via &MZA? Omdat die de contracten in de markt kan vergelijken. Niet alleen de maandbedragen maar ook de voorwaarden in de contracten en de belangrijke zaken als meer-/minderkilometers en de eventuele boetes of kosten bij tussentijdse beëindiging.

Secundaire voorwaarden:

Collectieve inkomensverzekering:

Als werkgever kun je voor de werknemers een aanvullende verzekering regelen. Dit betekent dat het inkomen voor deze werknemers in geval van langdurige ziekte aangevuld wordt tot 80% van het laastgenoten inkomen. Dit is een goede secundaire voorwaarde en vaak niet bekend. De premie is niet hoog en kan voor een deel worden doorbelast.

Nabestaandenvoorziening:

Veel werknemers hebben wel een oudedagspensioen, maar geen nabestaandenvoorziening geregeld in het bedrijfspensioenfonds voor de horeca & catering. Ook hier is weinig over bekend. Er zijn mogelijkheden om dit aan te vullen, u als werkgever kunt de werknemer daartoe in staat stellen.

Betrokkenheid:

Betrek een werknemer bij uw onderneming, zorg dat hij mede verantwoordelijkheid draagt. Dit kan door een deel van de beloning omzet- of winstafhankelijk te maken, of door de werknemer te laten deelnemen in uw onderneming op het moment dat u hier ook aan toe bent.

Meer info:  vraag informatie op via [email protected]

Nog meer informatie over &MZA vindt u hier:

Wat doet Varink Bedrijfsfinanciering?

Wat doet Varink Bedrijfsfinanciering?

Peter Varkevisser en Duco Arink begeleiden ondernemers met een investeringsbehoefte voor het bedrijf. Dat doen wij voor de klant met de reguliere banken. Veel ondernemers hebben ook een BOX 3 belegging. Als daar een financieringsbehoefte speelt, wordt die ook ingevuld door Varink Bedrijfsfinanciering. 

Peter werkt vanuit Katwijk en Duco vanuit Bunschoten-Spakenburg. Dat wij naar de klant toe gaan is een significant verschil voor de ondernemer. Dat kost hem / haar de minste tijd en maakt ons mobiel. Aan tafel vinden de beste gesprekken plaats. Wij maken de vertaalslag van de ondernemer naar de bank. Door goede informatie kunnen wij de beste financiering uit de markt halen.

Door de inrichting van werkprocessen bij de banken is het lastig om rechtstreeks contact te hebben met de zakelijke accountmanager. Sterker nog, voor het MKB is de zakelijke accountmanager een callcenter of een e-mailadres geworden.  De ondernemers willen een gesprek om hun verhaal duidelijk te maken en hebben daar assistentie bij nodig. Hierover hebben wij een bedrijfsfilm gemaakt.

Wij zijn in staat geweest om die contacten te behouden en uit te breiden. Wij hebben rechtstreekse contacten met de vrouwen en mannen die over de zakelijke financieringen gaan. Ook met de managers van die teams en de manager van de manager. Die laatste twee niet omdat het interessant is voor de inhoud, maar wel om te borgen dat bij mutaties een vervanger bij ons bekend is. 

Hoe werken wij?

Het heeft onze voorkeur om een live afspraak te maken met de klant. Als het niet anders kan voor de ondernemer, is een telefonische of digitale afspraak ook mogelijk. 

De afspraak vindt plaats bij de ondernemer. Dat kost de ondernemer de minste tijd en is in de eigen omgeving. 

Aan tafel wordt de inhoud besproken, welke stukken nodig zijn, onze werkwijze en de financiële afspraken die gemaakt worden. Er wordt een opdrachtbevestiging opgesteld en ter (digitale) ondertekening aan de eindklant voorgelegd. Daarna gaan wij aan het werk.

Zakelijke financiering:

 • Haalbaarheidsonderzoek (HBO).
  Hierbij worden de cijfers van het bedrijf langs “de lat” van de banken gelegd. Daarmee ontstaat inzage van de haalbaarheid van de financiering en komen eventuele uitdagingen aan het licht. Dit rapport varieert qua omvang van 6-14 pagina’s. Dit rapport wordt gedeeld en besproken met de klant.  Als bij de inventarisatie direct blijkt dat het niet mogelijk is, wordt dat met de klant gecommuniceerd en wordt er geen factuur verstuurd. 
 • N.a.v. het  HBO wordt een financieringsmemorandum opgesteld. Hierin wordt al het relevante van de investering, financiering en onderneming vastgelegd. Dit financieringsmemorandum wordt door de financier gebruikt om de interne goedkeuring te krijgen (fiattering van de financieringsaanvraag). Na de fiattering van de aanvraag door de financier worden de offertes besproken met de klant. De klant maakt een keuze op basis van de inhoud. Wij hebben geen voorkeur of voorkeurs leverancier. Nadat de keuze door de klant is gemaakt, volgt er een afspraak met de financier. Kortom het hele traject wordt door ons geregeld. De ondernemers kunnen gewoon doen waar zij goed in zijn.
 • Na afronding van het traject wordt er een succes fee in rekening gebracht bij de eindklant.

BOX 3 Financiering (vastgoed)

 • De financieringsvraag wordt op basis van der benodigde stukken voorgelegd aan de financier. Hierin wordt het werk uit handen genomen van de eindklant. Aan de voorkant blijkt al snel of de financiering passend is of niet. Ter dekking van de te verrichten werkzaamheden worden er opstartkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang met een minimum van € 750 ex BTW.
 • Na afronding van het traject (vergelijkbaar met hierboven benoemde financieringsmemorandum) wordt er een succes fee. Wij ontvangen geen vergoeding of anderszins van de geldverstrekkers. 

Het HBO en het Financieringsmemorandum wordt op basis van de benodigde stukken uitgevoerd in onze eigen software. Het HBO wordt alleen met de ondernemers gedeeld. Het financieringsmemorandum (en de daarbij benodigde stukken) wordt alleen gedeeld met de financier. Na afronding van de transactie wordt binnen 1 maand het dossier verwijderd. Dit is ook vastgelegd in de opdrachtbevestiging en conform AVG. 

Met welke financiers werken wij samen:

De reguliere banken hebben onze sterke voorkeur. Enerzijds, omdat wij daar over ons netwerk van contacten beschikken en anderzijds, omdat het betrouwbare partijen die tegen de laagste rente willen financieren. Kortom de goedkoopste partij voor de eindklant. Circa 90-95% van de transacties die wij doen, komen bij de reguliere banken terecht. 

In welke diensten begeleidt Varink Bedrijfsfinanciering?

 • Hypotheek zakelijk vastgoed (eigen gebruik)
 • Hypotheek zakelijk vastgoed (verhuurd aan derden)
 • Hypotheek BOX 3 verhuurd zakelijk vastgoed (kantoren, winkels, horeca (niet rood en niet groen), bedrijfshallen, productiehallen, etc).
 • Hypotheek BOX 3 verhuurde woningen / appartementen
 • Werkkapitaal (regulier en/of factoring)
 • Lease (financial lease)

Dit doen wij voor MKB ondernemers. De term MKB is een ruim begrip. Iedere partij hanteert een andere definitie, Wij hanteren de definitie van KIFID. KIFID klasseert een bedrijf als MKB tot aan een omzet van € 5.000.000. 

Cowboys in de markt

Die zijn er genoeg, net als in elke sector. Het is (vooralsnog) niet verplicht om over enige kennis te beschikken om te doen wat Varink Bedrijfsfinanciering doet. Door de vele digitale aanbieders van financieringen wordt dat mede mogelijk gemaakt. 

Naast het feit dat wij wel over de nodige kennis en langjarige ervaring beschikken, is het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB in het leven geroepen. Ons bedrijf  beschikt over het keurmerk. Onze medewerkers zijn gecertificeerd door het keurwerk.

Er zijn ca 750 bedrijven die iets doen met zakelijke financieringen. Daarvan is slechts 10% voorzien van het certificaat.

Leg contact met ons om over de inhoud te spreken:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaand contactformulier in!

Dalmulder & Partners – Trots partner van MZA Horeca!

Dalmulder & Partners – Trots partner van MZA Horeca!

Dalmulder & Partners is een full service administratiekantoor, met aan ons gelinkt een kring van specialisten op het gebied van Accountancy, Fiscale zaken, hypotheken, scheidingsmakelaar, mediators etc.
Wij onderscheiden ons doordat wij als ondernemer aan tafel zitten met de klant, wij denken mee “als ondernemer”. Hebben een groot netwerk en kunnen zo ook klanten aan elkaar koppelen.

Wij brengen de cijfers tot leven en maken van cijfers een sport, in plaats van dat het stoffig is.

Daarnaast zijn wij o.a. op het gebied van salarisadministratie zoveel mogelijk aan het automatiseren voor de klant. Hierdoor houdt de klant tijd over voor andere zaken.
De salarisadministratie wordt verwerkt in het softwarepakket Loket. Binnen dit pakket kunnen er vele koppelingen gemaakt worden met andere software.

Bijvoorbeeld een horeca ondernemer; personeel roostert zich met hun mobiel in op de planning, uren worden via de mobiele telefoon ingegeven en goedgekeurd. Dit bestand wordt, nadat het is goedgekeurd, geïmporteerd in de salarisadministratie. Alles wordt digitaal aangeleverd en verwerkt, de kans op fouten wordt zo beperkt.
Verlof kan worden aangevraagd via de mobiele telefoon, dit wordt per medewerker bijgewerkt op de verlofkaart. Zo zijn er tal van mogelijkheden.

Wij bedienen klanten binnen het MKB. Van eenmanszaak tot een BV structuur.
Qua grootte hebben we klanten van géén personeel tot 250 man personeel.
Alleen de salarisadministratie bij ons onderbrengen kan ook, wij zorgen dan voor een compleet dossier voor uw administratiekantoor of accountant.

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Is uw marge nog op peil?

Eindelijk mogen alle horecagelegenheden en de detailhandel weer volledig open! Er komt een drukke periode aan, iedereen wil namelijk weer lekker de deur uit. De kroegen en terrassen zitten weer stampvol, met natuurlijk veel omzet. Maar een goede omzet, wil niet zeggen dat er onder aan de streep voldoende overblijft. Hoe zit u vandaag de dag met uw marge?

Door de hoge inflatie van de laatste tijd, staan deze marges ontzettend onder druk. Heeft u goed inzicht in deze marges? Weet u wat u procentueel op uw producten verdiend? Moeten uw prijzen niet omhoog?

Met de app van Hein Online kunt u uw marge elke dag goed volgen. Met deze handige app voor tablet en telefoon houdt u real-time zicht op alle kosten en uitgaven van uw horecaonderneming. Inzicht is alles voor een ondernemer, want als u inziet dat uw marges zijn gekrompen, moet u uw prijzen direct verhogen. Uiteindelijk moet het ook een feestje worden voor uw portemonnee, toch?

Heeft u vragen over het assortiment van Hein Koning en wilt u graag in contact komen met de juiste contactpersoon? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via [email protected] / 06-17 44 35 99

Nog meer informatie over Hein Koning vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaande contactformulier in!

&MZA. Een financieel adviseur die betrouwbaar, betrokken en deskundig is

&MZA. Een financieel adviseur die betrouwbaar, betrokken en deskundig is

&MZA zet al uw financiele zaken helder op een rijtje, voor u privé en ook voor uw onderneming. Van bedrijfsverzekeringen tot hypotheken en van autoverzekeringen tot uw pensioen.

Voor de ondernemer met als doel deze zoveel als mogelijk te ontzorgen, zodat deze zich kan richten op zijn zakelijke activiteiten.

&MZA is in staat een risico analyse voor uw onderneming en/of een Persoonlijk Financieel Plan van uw privé situatie op te stellen, zodat u inzicht heeft in uw vermogen en gedegen beslissingen kunt nemen. Met onze kennis van zaken zijn wij een uitstekende sparringspartner als het gaat om de afweging om bijvoorbeeld investeringen aan te gaan. Maar ook het aangaan van een bedrijfshypotheek, aangaan van leaseovereenkomsten, leningen of het al dan niet overdragen van uw onderneming is iets waarbij wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Horeca

&MZA is niet alleen de naamgever van het MZA Horeca Platform, maar door een perfect afgewogen mix van voorwaarden in combinatie met lage premies, dé leverancier van een uitstekend verzekeringspakket voor alle horeca ondernemingen. Wij werken samen met andere partners die eveneens horecaondernemers ondersteunen als het gaat om financiële diensten, taxaties, beoordelen en aanvullen van huurovereenkomsten, het inventariseren en zoveel mogelijk beperken van risico’s en nog veel meer. Kortom &MZA is een spin in het web.

Bedrijfsbeëindiging en bedrijfsovernames

Ook horeca ondernemers zullen op enig moment hun onderneming willen verkopen of overdragen aan een nieuwe generatie. &MZA kan u hierbij ondersteunen en adviseren. Wat gebeurt er als u stopt en de onderneming overdraagt? Hoe zorgt u voor een aanvulling op AOW? Uw onderneming is immers uw pensioen! Onze financiële adviseurs zijn uw graag van dienst.

Garantie

Voor u als horecaondernemer kennen we een garantie. Wij garanderen dat wij u meer kunnen bieden voor minder. Dat doen we onder andere door heel veel aanbieders met elkaar te vergelijken. Daarnaast maken wij deel uit van een platform met gescreende en gerenommeerde partners. Dat is niet zonder reden. We streven naar een langdurige relatie, waarin wij u adviseren en van dienst zijn, op dezelfde wijze zoals wij zelf ook geadviseerd zouden willen worden. Betrouwbaar, Betrokken en Deskundig.

Wilt u vrijblijvend geïnformeerd worden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op via [email protected] / 06-17 44 35 99.

Nog meer informatie over &MZA vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Een bedrijfsfinanciering nodig? Varink helpt!

Een bedrijfsfinanciering nodig? Varink helpt!

Wij begeleiden en adviseren ondernemers bij het verkrijgen van een financiering voor het bedrijf, dit kunnen debiteuren, inventaris en voorraad zijn. Ook de financiering van de aankoop van een nieuw pand of het huidige huurpand komt veel voor. 

Het lijkt eenvoudig: cijfers naar de bank en dan afwachten. Wij weten dat het anders gaat. Er worden vele vragen gesteld en heel, veel documenten opgevraagd. Als het al lukt om iemand van de de bank te spreken. 

Het draait om de juiste documenten, vooraf de juiste vragen met de ondernemer doornemen. Gewoon op de beste en ouderwetse manier: aan tafel met de koffie. En natuurlijk de toegang tot de bank. Die hebben wij. Dat klinkt vreemd, maar is het niet. Banken werken net zoals met hypotheekadviseurs het liefst met gecertificeerde tussenpersonen. 

Die certificering hebben wij.  Dat geeft enerzijds vertrouwen in de kennis en kunde. Anderzijds in de onafhankelijkheid. Wij werken voor de ondernemer en niet voor de bank. 

Ons voorstel: Jij regelt de koffie en wij komen naar jou toe. 

Peter Varkevisser
+31 6 30 48 25 21
[email protected]
Duco Arink
+31 6 15 14 30 25
[email protected]

Nog meer informatie over Varink vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

PAx Finance – Trots partner van MZA Horeca!

PAx Finance – Trots partner van MZA Horeca!

PAx Finance gaat verder dan de administratie alleen! PAx Finance staat voor volledige ontzorging op het gebied van jouw financiële- en salarisadministratie, jaarwerk en (opstart) begeleiding.

Het verschil met veel andere administratiekantoren? Bij ons zijn de cijfers slechts de basis van onze samenwerking. Vanuit de administratie benaderen wij de samenwerking vanuit een bedrijfskundig perspectief, dit maakt ons een veelzijdige sparringpartner. Finance is het hulmiddel om het meeste uit jouw bedrijf te halen. Het geeft inzicht en kan je sturen naar een succesvolle toekomst.

Weten hoe jouw bedrijf er bedrijfskundig voorstaat? Hiervoor is de gratis “PAx vijf punten check” bedacht om stapsgewijs door enkele cruciale aspecten van Finance heen te gaan: 1. Cashflow
  Zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld ontvangen zodat je genoeg op de bank hebt staan om jouw bedrijf te runnen.
 2. Marges
  Wij controleren de marges op jouw producten en/of diensten zodat de hoogste winstgevendheid wordt bereikt.
 1. Processen
  Efficiënte processen verbeteren inzicht én zorgen voor tijdsbesparing.
 1. Operationeel resultaat
  Hoe sterk is het draaiende concept financieel gezien? Door dit te analyseren checken wij de economische potentie.
 1. Ondernemersvoordelen
  Het resultaat dat jij privé uit de onderneming haalt is bepalend voor jouw persoonlijke situatie. Hiervoor kijken wij naar belastingvoordelen en de bedrijfsstructuur.

PAx is de financieel partner waarop je kan bouwen en samen mee vooruit kan!

Neem nu snel contact op voor jouw gratis 5 puntencheck via onderstaande link!

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Hein Koning – Trots partner van MZA Horeca!

Hein Koning – Trots partner van MZA Horeca!

Doe als Pien. Stap over op Hein Online

Boekhouden een vervelend werkje? Wel als je geen boekhouder bent. Niet als je met Hein Online van Hein Koning Administratie & Advies werkt. Neem nou Pien. Pien is horecaondernemer. Zij liet haar administratie jarenlang verzorgen door een kantoor. Toch was ze er zelf nog wel een dag per week mee bezig.

Nu is Pien zo klaar en altijd bij met haar boekhouding. Met Hein Online en de Hein Online App. Zo kan Pien veel beter ondernemen. En wij kunnen Pien veel beter adviseren. Dus doe als Pien. Stap ook over op Hein Online en de beste boekhoudapp voor ondernemers.

Lees verder op https://heinkoning.nl/hein-online/# en bekijk de video met Pien!

Meer weten over Hein Koning? Kijk op onze website: https://heinkoning.nl/

Nog meer in formatie over Hein Koning vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Varink – Trots partner van MZA Horeca

Varink – Trots partner van MZA Horeca

Varink Bedrijfsfinanciering dat is de naam van ons bedrijf. De naam is ontstaan uit een combinatie van Peter Varkevisser en Duco Arink Varink is gespecialiseerd in het begeleiden van de zakelijke klanten van intermediairs (assurantie tussenpersonen en onafhankelijke Hypotheek adviseurs) en ondernemers rechtstreeks bij het verkrijgen van een financiering voor de onderneming.

Waarom zou u iets zelf doen, met een mogelijk beperkte kennis, terwijl er professionele adviseurs bij Varink zijn die de taal van de ondernemers en de financiers spreken? In dit traject fungeren wij als spin in het web tussen u en de aanbieders van financieringen. Of het gaat om een investering, lease, werkkapitaal of een renteherziening, wij staan voor u klaar! Onze contacten en contracten zijn glashelder. Wij worden door de klant betaald en niet door de geldverstrekker.

Meer weten?

Peter Varkevisser
+31 6 30 48 25 21
[email protected]
Duco Arink
+31 6 15 14 30 25
[email protected]

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Molenaar & Zwarthoed – trots partner van MZA Horeca

Molenaar & Zwarthoed – trots partner van MZA Horeca

Als horecaondernemer focust u zich liever op uw gasten en bestaat het imago van uw onderneming uit gezelligheid, lekker eten en aangenaam verpozen. Een imago waar u graag uw energie insteekt.
Bezig zijn met randvoorwaarden, risicomanagement en financiële vraagstukken zijn zaken die u wellicht liever uit handen zou geven aan een deskundige adviseur.

MZA is een financieel adviseur die betrouwbaar, betrokken en deskundig is. Wij zetten al uw financiële zaken helder op een rijtje, zowel privé als ook voor uw onderneming. Wij voorzien u van actuele informatie en kunnen u ondersteunen bij beslissingen die buiten uw eigen scope vallen.

Risicomanagement, bedrijfsfinancieringen, oudedagvoorziening, mobiliteit en lease zijn slechts een kleine greep van zaken en vraagstukken die wij u graag uit handen nemen. Wij kunnen u hierbij voorzien van onafhankelijk advies, zodat u in staat bent de juiste keuzes te maken.

Altijd al eens een second opinion willen hebben op uw bedrijfsverzekeringen, een keer goed willen sparren of gewoon eens andere inzichten willen verwerven ? Probeer ons een uit!

Ik ben Johan Schilder en tezamen met mijn collega’s ben ik u graag van dienst.

Wilt u meer weten over MZA, kijk eens onze website www.mza.nl, stuur een mail naar [email protected] of neem telefonisch contact op via nummer 0299-399030.

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

De MZA Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws, aanbiedingen en ontvang nuttige informatie!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als onderneming zijn we zeer tevreden met MZA Horeca, er zijn in de afgelopen jaren een aantal voorvallen geweest zoals lekkage en brand. Na telefonisch contact werd er door partner Molenaar en Zwarthoed Adviseurs binnen het uur direct actie ondernomen en alles naar meer dan tevredenheid opgelost.

Johan Bond

St. Jozef verenigingsgebouw Volendam

Correct, goede kwalitatieve medewerkers. Gaan overal achter aan. Ontzorgen!

Danny van Noorden

Café De Dijk Volendam

MZA Horeca was de verbindende factor tussen ons, verhuurder, verzekeraar en gemeente. Door hun hulp werd alles in één keer goed opgepakt.

Mw. Chen

Restaurant Indrapoera Volendam

Uitstekend!

Jan Zwarthoed

Hotel Old Dutch Volendam