Het belang van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Het belang van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Steeds vaker verneemt Mudael van haar klanten dat ze een verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben gehad, om de wettelijke verplichte RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak ter controle digitaal in te dienen.

Steeds vaker vernemen ze bij Mudael ook van hun klanten dat ze het waarderen en fijn vinden dat Mudael ze op de wettelijke verplichting heeft gewezen.

Dat ze nu geen boete in verband met het ontbreken van de RI&E hebben gekregen en dat ze geen fysieke inspectie krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie omdat ze een actuele RI&E met plan van Aanpak hebben in kunnen dienen.

Heb je een geldige RI&E met Plan van Aanpak, zorg er dan altijd voor dat deze actueel is en samen met het personeel nagestreefd wordt.

Heb je nog geen RI&E? Blijf dan niet denken “de RI&E dat komt wel een keer of het zal niet zo’n vaart lopen” Je zult er echt aan moeten geloven voor de veiligheid binnen je bedrijf, voor je personeel, gasten en jezelf.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert je erop en je verzekeraar vraagt er in veel gevallen ook om.

Betrek je personeel bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie en zorg samen voor een veilige werkomgeving!

Wil je ondersteuning bij de opmaak van de RI&E? Schakel dan Mudael in en vraag een offerte op. Vul hieronder het contactformulier in en MZA Horeca zorgt ervoor dat Mudael zo snel mogelijk contact met je opneemt.

Waarom payrolling bij Persoonality?

Waarom payrolling bij Persoonality?

Jij weet waar je goed in bent en wat je beter aan anderen kunt overlaten. De werving en selectie van medewerkers en de dagelijkse aansturing doe je dan ook zelf. Vanaf het moment dat we gaan samenwerken worden wij juridisch werkgever van jouw medewerkers. Wij richten ons op de uitvoering van de administratieve en juridische werkgeverstaken en zijn jouw kennispartner op het gebied van HR. Zo versterken we elkaar.

Onze samenwerking geeft je: 

 • Meer gemak 
 • Minder werkgeversrisico’s 
 • Meer flexibiliteit 
 • Sterk werkgeversmerk 

Meer gemak

Je verwacht veel van jouw team en wil ook dat alles voor hen goed geregeld is. Dit vergt veel tijd, kennis en aandacht. Zeker als je werkt met seizoensmedewerkers of regelmatig nieuwe medewerkers hebt.

Minder werkgeversrisico’s

Wij helpen je risico’s beheersen waar je geen grip op hebt. Werkgeversrisico’s, zoals verzuimkosten en verzuimbeheer, nemen wij voor onze rekening. Hier hoef jij je dus geen zorgen over te maken.

Meer flexibiliteit

Draait jouw bedrijf om seizoensgebonden werk en/of werk je veel met scholieren, studenten of AOW-gerechtigden? Dan heb je behoefte aan flexibiliteit. Onze Persoonality-CAO speelt hierop in en biedt meer vrijheid bij het inzetten van jouw medewerkers.

Een sterk werkgeversmerk

Samen zorgen we voor het belangrijkste kapitaal van jouw bedrijf: jouw medewerkers. We zorgen niet alleen dat het allemaal goed voor elkaar is, maar dat we ook goed voor elkaar zijn. We helpen je bouwen aan een sterk werkgeversmerk. Dat helpt jou om (nieuwe) medewerkers aan je te binden.  

Assist Verzuim – De Actieve Arbodienst

Assist Verzuim – De Actieve Arbodienst

OMDAT WIJ PARTNER ZIJN VAN MZA HORECA WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER ONZE DIENSTEN EN WELKE VOORDELEN WIJ KUNNEN BIEDEN VOOR UW BEDRIJF!

ARBODIENSTVERLENING

Ook al heb je maar 1 medewerker in loondienst met een 0-urencontract, je bent toch verplicht om minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. ledere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s.

WAT DOET EEN ARBODIENST?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en medewerkers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid.
De meeste organisaties zetten een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers.
Als een medewerker ziek is, dan geeft de Wet Verbetering Poortwachter namelijk aan dat het verplicht is om een bedrijfsarts in te schakelen.
De bedrijfsarts is een Kerndeskundige van een arbodienst. De arts beoordeelt of de medewerker arbeidsongeschikt is.
Daarbij kijkt hij naar de normale werkzaamheden van de medewerkers, maar ook of er mogelijkheden zijn om vervangend werk te doen.

WAAROM IS EEN ARBODIENST VERPLICHT?

De reden dat het werken met een arbodienst verplicht is opgenomen in de Arbowet is eenvoudig: Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding.
In de Arbowet staat dat een arbodienst je ondersteunt bij vijf kerntaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim (preventie)
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
 3. Medische keuringen / Aanstellingskeuringen
 4. Preventief spreekuur / Arbeidsgezondheidskundig spreekuur.
 5. Uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie & -evaluatie (Rl&E)
  De eerste vier taken laat je door een bedrijfsarts uitvoeren. De Rl&E wordt door een van de andere Kerndeskundigen (de arbeidshygienist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige) gedaan.

WIE BEOORDEELT OF EEN MEDEWERKER ZIEK IS?

Een werkgever kan en mag zelf niet beoordelen of een medewerker ziek is. De werkgever is ten eerste geen arts, maar ten tweede schrijven privacyregels voor dat alleen een arts een oordeel mag vellen over de arbeidsgeschiktheid van een medewerker.
Een arbodienst is er samen met de werkgever en medewerker voor verantwoordelijk dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Een arbodienstverlener is er trouwens niet alleen voor de werkgever, maar zeker ook voor de
medewerker.

AFSPRAAK?

Wilt u na het lezen van bovenstaande een afspraak met mij maken? Dat kan uiteraard ook! Neem gerust contact met mij op via onderstaand formulier:

Van 20 tot 24 juni 2022 is het de week van de RI&E

Van 20 tot 24 juni 2022 is het de week van de RI&E

Deze hele week staat in het teken van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Geen idee wat de RI&E is, maar wel personeel in dienst dan is het hoog tijd om je daar eens in te verdiepen. Je bent namelijk al heel wat jaren verplicht om een RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak te hebben. Waarschijnlijk heb je onlangs zelfs een brief van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover gehad.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is voor werkgevers een verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. Dit doe je door kritisch door je pand alles na te lopen en middels een branche gerichte vragenlijst.

Mudael ondersteunt de horeca- en de versbranche bij het uitvoeren van de RI&E en maakt een Plan van Aanpak op. Zo ben je verzekerd van een verplichte RI&E, deze dien je met het personeel te bespreken en na te leven.

Heb je minder dan < 25 personeelsleden dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen, heb je > 25 personeelsleden dan is toetsing door een gecertificeerde arbodienst of deskundige een vereiste.

Naast het feit dat een RI&E verplicht is, is je personeel ook blij dat zijn /haar werkgever actief bezig is met een gezonde en veilige werkplek, je verzekeraar wijst je erop dat het hebben van een RI&E noodzakelijk is en jij als werkgever bent ook blij als je portemonnee bij ongevallen gesloten blijft.  

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaand contactformulier in!

De RestaurantCoach: wat brengt de toekomst?

De RestaurantCoach: wat brengt de toekomst?

30 mei 2022, de datum dat culinair Nederland op zijn kop staat. De bekendmaking van de Michelin sterren, de groene sterren en de BIB Gourmands. Vol verwachting klopt ons hart……….. Voor velen is de uitkomst een beloning voor het harde werken en hun hartstocht voor het vak, maar helaas is het ook voor velen een teleurstelling wanneer hun passie niet de waardering oplevert waar ze zo op hopen. 

Deze droom is maar voor een kleine groep van restaurants weggelegd.

Maar hoe staan we ervoor na Covid? Het lijkt of alle registers worden geopend nu corona op zijn retour schijnt te zijn. Omzetten stijgen maar de horecaondernemers worden bedolven onder nieuwe uitdagingen.

Iedere restaurateur wordt geconfronteerd met inflatie, terugbetaling uitgestelde belasting, oplopende energiekosten, tekort aan personeel en stijgende salariseisen. (Natuurlijk als je 30 mei bent beloond met een Michelin award dan vallen deze bedreigingen even in het niet)

Het verdienmodel voor de horeca komt onder druk te staan. Vaak minder openingsdagen i.v.m te weinig personeel, dus minder omzet, terwijl de kosten stijgen. Hoe ga je hier als restaurateur mee om?

Marges:

Door de stijgende kosten komen je marges onder druk te staan.

 • Wil je bij elke prijsverhoging je prijzen aanpassen of doe je dat per maand, kwartaal, half jaar of 1 x per jaar.
 • Wat is de hoogte van de marges die je nodig hebt voor een gezonde bedrijfsvoering
 • Moet je andere ingrediënten gaan gebruiken of moet je de gewichten aanpassen
 • Hoeveel wil je verhogen
 • Wat doet het met je concurrentiepositie
 • Heb je goede afspraken met je leveranciers of moet je deze onder de loep nemen
 • Wat is het toekomstperspectief met alle bedreigingen

Allemaal vragen die voorbij komen. Een antwoord hierop geven is moeilijk doch niks doen is geen optie. Je moet keuzes maken maar dan dien je inzicht te hebben in je cijfers en vertrouwen in jezelf. Niet bang zijn voor je gast, die leest tegenwoordig niet anders dan dat alles duurder wordt. Echter zorg ervoor dat je je prijzen niet te vaak verhoogt. Het advies van de Restaurantcoach is dan ook om 2x per jaar je screening te doen. Mochten prijzen zakken laat dat dan ook zien in een daling van je prijzen dat zorgt namelijk voor vertrouwen bij je gast.

Personeel:

Voor vrijwel iedere ondernemer is het vinden en het behouden van personeel op dit ogenblik een hoofdpijndossier.

Hoe kun je als ondernemer hiermee omgaan? Er zijn geen spelregels voor, maar belangrijk is dat je je medewerkers aan je weet te binden. Er zijn daarvoor legio mogelijkheden maar het werkt alleen als de waarderingen en beloningen oprecht zijn:

 • Zorg voor een goede salariëring, geen cao-loon want daar komen ze niet meer voor
 • Biedt ze opleidingen aan waardoor ze later ook op de arbeidsmarkt interessanter worden
 • Waardeer de medewerkers en laat dat ook geregeld blijken
 • Kijk voor secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Ga eens met je personeel uit eten in zaken waarmee je jezelf wilt vergelijken
 • Zorg voor balans in het rooster
 • Maak van het samenwerken een feestje

Wat kan de Restaurantcoach voor je betekenen? De coach is een sparringpartner die graag met je de diepte ingaat over het wel en wee van jouw onderneming.

Die je stimuleert, die zorgt dat je de zaken anders gaat bekijken en die wellicht zaken uit handen neemt waar jezelf niet zo goed in bent of aan gedacht hebt. Zeker in deze onzekere tijden moet je vooral datgene doen waar je goed in bent en andere zaken delegeren.

Ik, Hans Dashorst van de Restaurantcoach wil graag een kop koffie met je drinken om te kijken of we een match hebben.

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaand contactformulier in!

Persoonality – trots partner van MZA Horeca

Persoonality – trots partner van MZA Horeca

“Nu de ene na de andere bedrijfstak weer opengaat, rijst een nieuw probleem: een schreeuwend tekort aan personeel“, schreef NU.nl laatst op hun site.

Dit geldt ook voor heel veel horecaondernemers en misschien wel voor u specifiek, zeker nu de deuren verder zijn geopend en het weer beter wordt. Ons hart ligt al meer dan 20 jaar bij de horeca en daarom biedt Persoonality u nu de mogelijkheid om uw vacatures gratis en geheel vrijblijvend te promoten.

Meld u aan op proostvoordehoreca.nl en bereik met uw vacatures in een paar klikken een groot publiek. Van deze dienst kunt u nu minimaal tot 1 september gratis gebruik maken.

Meer weten? Ik sta voor u klaar en help u graag aan nieuwe medewerkers. 

Download hier Proost in de horeca!


Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

De MZA Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws, aanbiedingen en ontvang nuttige informatie!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als onderneming zijn we zeer tevreden met MZA Horeca, er zijn in de afgelopen jaren een aantal voorvallen geweest zoals lekkage en brand. Na telefonisch contact werd er door partner Molenaar en Zwarthoed Adviseurs binnen het uur direct actie ondernomen en alles naar meer dan tevredenheid opgelost.

Johan Bond

St. Jozef verenigingsgebouw Volendam

MZA Horeca was de verbindende factor tussen ons, verhuurder, verzekeraar en gemeente. Door hun hulp werd alles in één keer goed opgepakt.

Mw. Chen

Restaurant Indrapoera Volendam

Correct, goede kwalitatieve medewerkers. Gaan overal achter aan. Ontzorgen!

Danny van Noorden

Café De Dijk Volendam

Uitstekend!

Jan Zwarthoed

Hotel Old Dutch Volendam