Wat doet Varink Bedrijfsfinanciering?

Peter Varkevisser en Duco Arink begeleiden ondernemers met een investeringsbehoefte voor het bedrijf. Dat doen wij voor de klant met de reguliere banken. Veel ondernemers hebben ook een BOX 3 belegging. Als daar een financieringsbehoefte speelt, wordt die ook ingevuld door Varink Bedrijfsfinanciering. Peter werkt vanuit Katwijk en Duco vanuit Bunschoten-Spakenburg. Dat wij naar de klant toe gaan is een significant verschil voor de ondernemer. Dat kost hem / haar de minste tijd en maakt ons mobiel. Aan tafel vinden de beste gesprekken plaats. Wij maken de vertaalslag van de ondernemer naar de bank. Door goede informatie kunnen wij de beste financiering uit de markt halen.

Door de inrichting van werkprocessen bij de banken is het lastig om rechtstreeks contact te hebben met de zakelijke accountmanager. Sterker nog, voor het MKB is de zakelijke accountmanager een callcenter of een e-mailadres geworden.  De ondernemers willen een gesprek om hun verhaal duidelijk te maken en hebben daar assistentie bij nodig. Hierover hebben wij een bedrijfsfilm gemaakt. Deze is ook op onze eigen website geplaatst.

Wij zijn in staat geweest om die contacten te behouden en uit te breiden. Wij hebben rechtstreekse contacten met de vrouwen en mannen die over de zakelijke financieringen gaan. Ook met de managers van die teams en de manager van de manager. Die laatste twee niet omdat het interessant is voor de inhoud, maar wel om te borgen dat bij mutaties een vervanger bij ons bekend is. 

Hoe werken wij?

Het heeft onze voorkeur om een live afspraak te maken met de klant. Als het niet anders kan voor de ondernemer, is een telefonische of digitale afspraak ook mogelijk. 

De afspraak vindt plaats bij de ondernemer. Dat kost de ondernemer de minste tijd en is in de eigen omgeving. 

Aan tafel wordt de inhoud besproken, welke stukken nodig zijn, onze werkwijze en de financiële afspraken die gemaakt worden. Er wordt een opdrachtbevestiging opgesteld en ter (digitale) ondertekening aan de eindklant voorgelegd. Daarna gaan wij aan het werk.

Zakelijke financiering:

 • Haalbaarheidsonderzoek (HBO).
  Hierbij worden de cijfers van het bedrijf langs “de lat” van de banken gelegd. Daarmee ontstaat inzage van de haalbaarheid van de financiering en komen eventuele uitdagingen aan het licht. Dit rapport varieert qua omvang van 6-14 pagina’s. Dit rapport wordt gedeeld en besproken met de klant.  Als bij de inventarisatie direct blijkt dat het niet mogelijk is, wordt dat met de klant gecommuniceerd en wordt er geen factuur verstuurd. 
 • N.a.v. het  HBO wordt een financieringsmemorandum opgesteld. Hierin wordt al het relevante van de investering, financiering en onderneming vastgelegd. Dit financieringsmemorandum wordt door de financier gebruikt om de interne goedkeuring te krijgen (fiattering van de financieringsaanvraag). Na de fiattering van de aanvraag door de financier worden de offertes besproken met de klant. De klant maakt een keuze op basis van de inhoud. Wij hebben geen voorkeur of voorkeurs leverancier. Nadat de keuze door de klant is gemaakt, volgt er een afspraak met de financier. Kortom het hele traject wordt door ons geregeld. De ondernemers kunnen gewoon doen waar zij goed in zijn.
 • Na afronding van het traject wordt er een succes fee in rekening gebracht bij de eindklant.

BOX 3 Financiering (vastgoed)

 • De financieringsvraag wordt op basis van der benodigde stukken voorgelegd aan de financier. Hierin wordt het werk uit handen genomen van de eindklant. Aan de voorkant blijkt al snel of de financiering passend is of niet. Ter dekking van de te verrichten werkzaamheden worden er opstartkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang met een minimum van € 750 ex BTW.
 • Na afronding van het traject (vergelijkbaar met hierboven benoemde financieringsmemorandum) wordt er een succes fee. Wij ontvangen geen vergoeding of anderszins van de geldverstrekkers. 

Het HBO en het Financieringsmemorandum wordt op basis van de benodigde stukken uitgevoerd in onze eigen software. Het HBO wordt alleen met de ondernemers gedeeld. Het financieringsmemorandum (en de daarbij benodigde stukken) wordt alleen gedeeld met de financier. Na afronding van de transactie wordt binnen 1 maand het dossier verwijderd. Dit is ook vastgelegd in de opdrachtbevestiging en conform AVG. 

Met welke financiers werken wij samen:

De reguliere banken hebben onze sterke voorkeur. Enerzijds, omdat wij daar over ons netwerk van contacten beschikken en anderzijds, omdat het betrouwbare partijen die tegen de laagste rente willen financieren. Kortom de goedkoopste partij voor de eindklant. Circa 90-95% van de transacties die wij doen, komen bij de reguliere banken terecht. 

In welke diensten begeleidt Varink Bedrijfsfinanciering?

 • Hypotheek zakelijk vastgoed (eigen gebruik)
 • Hypotheek zakelijk vastgoed (verhuurd aan derden)
 • Hypotheek BOX 3 verhuurd zakelijk vastgoed (kantoren, winkels, horeca (niet rood en niet groen), bedrijfshallen, productiehallen, etc).
 • Hypotheek BOX 3 verhuurde woningen / appartementen
 • Werkkapitaal (regulier en/of factoring)
 • Lease (financial lease)

Dit doen wij voor MKB ondernemers. De term MKB is een ruim begrip. Iedere partij hanteert een andere definitie, Wij hanteren de definitie van KIFID. KIFID klasseert een bedrijf als MKB tot aan een omzet van € 5.000.000. 

Cowboys in de markt

Die zijn er genoeg, net als in elke sector. Het is (vooralsnog) niet verplicht om over enige kennis te beschikken om te doen wat Varink Bedrijfsfinanciering doet. Door de vele digitale aanbieders van financieringen wordt dat mede mogelijk gemaakt. 

Naast het feit dat wij wel over de nodige kennis en langjarige ervaring beschikken, is het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB in het leven geroepen. Ons bedrijf  beschikt over het keurmerk. Onze medewerkers zijn gecertificeerd door het keurwerk.

Er zijn ca 750 bedrijven die iets doen met zakelijke financieringen. Daarvan is slechts 10% voorzien van het certificaat.

Leg contact met ons om over de inhoud te spreken:

De MZA Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws, aanbiedingen en ontvang nuttige informatie!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Correct, goede kwalitatieve medewerkers. Gaan overal achter aan. Ontzorgen!

Danny van Noorden

Café De Dijk Volendam

MZA Horeca was de verbindende factor tussen ons, verhuurder, verzekeraar en gemeente. Door hun hulp werd alles in één keer goed opgepakt.

Mw. Chen

Restaurant Indrapoera Volendam

Als onderneming zijn we zeer tevreden met MZA Horeca, er zijn in de afgelopen jaren een aantal voorvallen geweest zoals lekkage en brand. Na telefonisch contact werd er door partner Molenaar en Zwarthoed Adviseurs binnen het uur direct actie ondernomen en alles naar meer dan tevredenheid opgelost.

Johan Bond

St. Jozef verenigingsgebouw Volendam

Uitstekend!

Jan Zwarthoed

Hotel Old Dutch Volendam