Voldoet uw technische installatie nog aan de hedendaagse voorwaarden?

Voldoet uw technische installatie nog aan de hedendaagse voorwaarden?

Het is waarschijnlijk uw grootste nachtmerrie als horecaondernemer: brand in uw hotel, restaurant of café. In een klap is alles waar u jarenlang aan gewerkt heeft weggevaagd. Naast de zorg over werknemers en gasten en hun bezittingen, komt bij u ook de zorg van verzekeringen om de hoek kijken. Kan ik mijn zaak weer opbouwen? U bent overgeleverd aan de schade experts van de verzekering om hier duidelijkheid in te verschaffen.

Het eerste waar deze experts naar kijken is de naleving van de normen ongeacht of een elektronisch falen schuldig is aan het ontstaan van de brand. Er wordt gekeken of de vaste elektronische installaties en arbeidsmiddelen aan een regelmatige keuring zijn onderworpen door een gecertificeerd specialist. Is dat het geval dan heeft u als ondernemer een sterke positie bij vragen rondom aansprakelijkheid, terwijl een slechte naleving van de Scope 8 & 10 norm negatief voor u kan uitpakken wanneer de dekking van uw verzekering berekend wordt.

Wat zegt de wet?

De arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) stelt dat de werkgever de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers en gasten zo goed mogelijk moet waarborgen. De Arbeidsinspectie ziet hierom toe op een zo goed mogelijke naleving van deze wet en past daarbij de norm Scope 8 toe.

Wat is de SCIOS Scope 8 & 10 ?

De SCIOS Scope 8 & 10 bevat bepalingen voor veilig werken, inspectie en onderhoud aan elektronische installaties. De norm wordt door de Arbeidsinspectie, verzekeringsmaatschappijen en de rechter als bindend beschouwd. Zij gaan ervan uit dat alle bedrijven deze norm naleven en bij het in gebreke blijven kan bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie repressiemaatregelen nemen. Maar ook bij schuldvraag in een verzekeringskwestie of een aansprakelijkheidsbepaling in geval van schade, kan het niet naleven van de normen u als ondernemer duur komen te staan.

Wat veel horecaondernemers vergeten

Elektronische apparatuur is in de laatste jaren steeds meer gemeengoed geworden. Waar men vroeger de keuring liet uitvoeren op de licht- en geluidsinstallatie is nu het merendeel van de operatie door computers en elektronische apparatuur gestuurd. En al deze apparatuur is aangesloten op uw elektrische installatie die mogelijk al flink wat jaren geleden is aangelegd. Deze installatie kan verouderd zijn of door verbouwing uitgebreid. Voldoet deze installatie nog aan de hedendaagse voorwaarden? Dit is van groot belang voor uw Scope 8 certificering.

Zorg dus voor een regelmatige keuring van uw elektronische installatie, in eerste instantie voor de veiligheid van gasten, personeel en uzelf, maar ook om ongevallen te voorkomen. Mocht het onverhoopt toch tot een ongeval komen, dan heeft u met een recente keuring door een gecertificeerd keuringsbedrijf een sterke troef in handen bij schadeafwikkeling.

Wat houdt een SCIOS Scope 8 & 10 inspectie in?

Bij een SCIOS Scope 8 & 10 inspectie wordt de volledige elektrische installatie geanalyseerd, geïnspecteerd, getest en doorgemeten. Hierdoor wordt duidelijk waar maatregelen genomen moeten worden om de elektrische installatie te verbeteren, herstellen of vervangen. Zo zorgt u voor een gezonde zaak die nog jaren verder kan op de locatie waar u al zoveel gasten heeft verwelkomd.

Doordat de SCIOS Scope 8 & 10 inspectie uw situatie goed in kaart brengt worden bijvoorbeeld onderhoud en beheer in de toekomst een stuk makkelijker. Probleemgebieden worden beter geïdentificeerd en bij een storing weet uw elektrotechniekbedrijf precies waar hij moet zijn om mogelijke problemen te verhelpen.

Zie een SCIOS Scope 8 & 10 inspectie als een APK-keuring voor uw auto. Het houdt uw elektrische installatie in goede conditie.

Nog meer informatie over de SCIOS Scope 8 & 10 keuring en Smit Elektrotechniek vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaand contactformulier in!

De MZA Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws, aanbiedingen en ontvang nuttige informatie!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Als onderneming zijn we zeer tevreden met MZA Horeca, er zijn in de afgelopen jaren een aantal voorvallen geweest zoals lekkage en brand. Na telefonisch contact werd er door partner Molenaar en Zwarthoed Adviseurs binnen het uur direct actie ondernomen en alles naar meer dan tevredenheid opgelost.

Johan Bond

St. Jozef verenigingsgebouw Volendam

MZA Horeca was de verbindende factor tussen ons, verhuurder, verzekeraar en gemeente. Door hun hulp werd alles in één keer goed opgepakt.

Mw. Chen

Restaurant Indrapoera Volendam

Correct, goede kwalitatieve medewerkers. Gaan overal achter aan. Ontzorgen!

Danny van Noorden

Café De Dijk Volendam

Uitstekend!

Jan Zwarthoed

Hotel Old Dutch Volendam