Brand-, water- of inbraakschade, hoe nu verder..

Brand-, water- of inbraakschade, hoe nu verder..

Want schade door brand, water, inbraak of storm kan een regelrechte ramp betekenen voor de continuïteit van uw onderneming. Ook al heeft u recht op een uitkering, als die uitkering te laat binnenkomt zou de continuïteit van uw onderneming in het geding kunnen komen. Daarom is snelheid geboden. En dat bereikt u door snel een eigen deskundige in te schakelen, bijvoorbeeld HLPC Expertise!

Wat HLPC Expertise doet, is uw belangen behartigen en voorkomen dat de verzekeraar u afwimpelt of minder uitkeert dan waar u recht op heeft.

Wij zorgen voor:
• Advies over de eerste stappen direct na de schade
• Behartiging van uw belangen richting uw verzekeraar en de expert die namens de verzekeraar komt
• Snelheid in het traject en de voortgang van de herstelwerkzaamheden
• De vergoeding waar u recht op heeft
• Bouwbegeleiding

Onze kosten worden door uw verzekeraar vergoed, u krijgt van ons dus geen factuur! 

Heeft u schade, laat HLPC Expertise u ontzorgen en adviseren.

Valk Engineering B.V.

Valk Engineering B.V.

Energie!  Alleen lagere kosten of ook mogelijke problemen voorkomen? Valk Engineering BV legt het uit:

Duurzaamheid is tegenwoordig een toverwoord. Het leidt tot alternatieve energiebronnen als de zon en de wind die in principe niets kosten.

Een behoorlijke kostenbesparing en een verrassende wending in hospitality ligt voor u klaar.

Met de zon kunnen we zaken verwarmen, koelen en zelfs invriezen en een bijkomend voordeel is dat de stroom ook kan worden opgeslagen. Vaak is het mogelijk om bijna zelfvoorzienend te zijn.

De kostenbesparing voor koel- en vrieshuizen is enorm. Het opslaan van de opgewekte energie door middel van accupakketten wordt steeds voordeliger. Denk eens aan een horecakeuken met afzuiginstallatie, elektrische frituuroven, bakpannen en alle koel-/vriesapparatuur, die werken dan zonder dat het extra geld kost. Kostenbesparing is altijd een mooi doel, maar voor 2024 wellicht een noodzaak!

Het steeds meer terug leveren van energie zorgt ook voor problemen. Het elektriciteitsnet raakt overbelast en dat veroorzaakt enorme storingen, die ook niet 1,2,3 op te lossen zijn. Dat kan leiden tot langdurige uitval van elektriciteit en daardoor het niet kunnen gebruiken van de horecakeuken, het niet kunnen gebruiken van andere apparatuur en het verloren gaan van ingekochte, opgeslagen en eventueel al bewerkte voorraad. Dit kan met een accupakket worden voorkomen.

En een tip voor sfeer en gastvrijheid:

Valk Engineering BV beschikt over sfeervolle led verlichting voor zowel binnen als buiten. Ook dit levert energievoordeel op en u kunt zelfs ook uw parkeerterrein voorzien van laandpalen, die uw gasten – evt tegen een gereduceerd tarief – kunnen gebruiken voor het opladen terwijl ze in uw zaak of op het terras genieten van een hapje en een drankje. Dat is ook Gastvrijheid!

Plan vooruit om een technische ramp te voorkomen

Plan vooruit om een technische ramp te voorkomen

Het is de nachtmerrie van elk bedrijf. Een ramp die zorgt dat je niet meer kunt handelen, wat ernstige financiële gevolgen heeft en ontreddering veroorzaakt bij personeel en klanten.

Of het nu gaat om een fysieke ramp zoals een lekkage of brand, of een online cyberaanval. Jouw IT-systemen kunnen het hart van de ramp vormen. Weten wat je moet doen en wanneer, is van vitaal belang om de schade te beperken en ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt.

De IT- en noodherstelspecialisten van Lifeline IT zijn experts op hun gebied en hebben al veel bedrijven geholpen bij het plannen van ernstige verstoringen of bij het oplossen van grote problemen.

Lifeline IT-oprichter en cyberbeveiligingsdeskundige Daniel Mitchell vertelt je over de belangrijkste stappen van effectief herstel na een calamiteit:

“Het eerste wat we doen bij Lifeline IT is de situatie beoordelen. Uitzoeken wat de omvang en reikwijdte van het probleem is, zodat de juiste respons kan worden gecoördineerd. Zodra deze beoordeling heeft plaatsgevonden, zijn er twee routes, afhankelijk van of je al klant bent van Lifeline IT of dat je ons hebt gebeld in een noodsituatie”

Bestaande klant

Voor onze vaste bestaande klanten hebben we al een ‘Disaster Recovery Plan’ klaarliggen, welke we onmiddellijk kunnen implementeren zodra we de schade hebben vastgesteld. Dit plan is een uitgebreid document dat alles omvat. Van de juiste contactpersonen, het vervangen van beschadigde hardware, het verhuizen en inrichten van een nieuwe locatie tot back-up. Een van de belangrijkste aspecten van elk herstel na een calamiteit: snel toegang hebben tot je gegevens is essentieel. Bij Lifeline IT kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn en een Disaster Recovery Plan te hebben. Het zal je veel tijd, stress en geld besparen, mocht het ergste ooit gebeuren.

Nieuwe klant

In een ideale wereld zou je al een Disaster Recovery Plan hebben dat onmiddellijk kan worden geïmplementeerd. Maar we begrijpen dat sommige bedrijven dit niet hebben en daarom adhoc een IT-specialist nodig hebben die alles zo snel mogelijk weer aan de praat krijgt.

In deze situatie is de eerste stap een beoordeling van waar de zaken staan en wat de omvang van het probleem is. Dit gebeurt op een zeer rustige en afgemeten manier om het probleem niet erger te maken. Als er bijvoorbeeld waterschade (bluswater of kapotte leidingen) is geweest dan moet er voorzichtig worden omgesprongen met elektrische kabels om mogelijke elektrocutie te voorkomen! Hetzelfde geldt voor cyberaanvallen. Hier moet ook eerst worden bepaald welke vervolgacties er moeten worden opgenomen, want verkeerde acties kunnen virussen verspreiden of cybercriminelen in de kaart spelen.

We werken dan met je samen om een actieplan op te stellen, waarbij we prioriteit geven aan bedrijfskritische systemen en de belangrijkste onderdelen van je bedrijf het eerst weer aan de praat krijgen. Dit kan het volgende inhouden:

– Het opzetten van een korte termijn werkplek. Of dat nu het plaatsen van IT-apparatuur in een tijdelijk kantoor is, het organiseren van thuiswerken of het opzetten van een server in de cloud zodat bestanden en gegevens toegankelijk zijn.

– Organiseren van nieuwe hardware. Als apparatuur beschadigd is, moeten laptops, schermen en servers mogelijk gehuurd of vervangen worden.

– Organiseren van wettelijke rapportages. Als er een cyberaanval of datalek heeft plaatsgevonden, zijn bedrijven wettelijk verplicht om dit te melden bij de relevante instanties/organisaties. Lifeline IT weet hoe dit moet en zal dit voor je afhandelen. We hebben kantoren in heel Europa en kennen de verschillende procedures voor de afzonderlijke landen.

– Het bijhouden van een uitgebreid logboek van alle herstelactiviteiten en uitgaven voor verzekeringsdoeleinden. De meeste bedrijven zullen aanspraak maken op hun verzekering, dus het grondig bijhouden van gegevens is van vitaal belang.

– Het terugbrengen naar je bedrijfspand. Dit houdt in dat je teruggaat naar de oorspronkelijke (of nieuwe kantoor) zodra de schade is hersteld.

Over Lifeline IT

Lifeline IT is een technologisch dienstverlenend bedrijf met diensten op het gebied van alledaagse IT-ondersteuning, technische consultancy, cyberbeveiliging en disaster recovery, tot cloud hosting en systeemontwerp. Lifeline IT heeft kantoren in heel Europa, waaronder het centrum van Amsterdam en Londen en Peterborough in het Verenigd Koninkrijk.

Een bedrijfsfinanciering nodig? Schakel een deskundige partij in.

Een bedrijfsfinanciering nodig? Schakel een deskundige partij in.

Wat doet Varink Bedrijfsfinanciering?

Peter Varkevisser en Duco Arink hebben in 2019 een plan gemaakt om zakelijke financieringen te begeleiden voor bedrijven met een investeringsbehoefte. Veel ondernemers hebben ook een BOX 3 belegging. Als daar een financieringsbehoefte speelt, wordt die ook ingevuld door Varink Bedrijfsfinanciering. 

Door de inrichting van werkprocessen bij de banken is het lastig om rechtstreeks contact te hebben met de zakelijke accountmanager. Sterker nog, voor het MKB is de zakelijke accountmanager een callcenter of een e-mailadres geworden.  De ondernemers willen een gesprek om hun verhaal duidelijk te maken en hebben daar assistentie bij nodig. Hierover hebben wij een bedrijfsfilm gemaakt. Deze is ook op onze website geplaatst (www.varink.nl)

De moeizame toegang tot bank leidt ertoe dat ondernemers contacten leggen met partijen, die hen kunnen helpen. In veel gevallen zijn dat onafhankelijke hypotheekadviseurs (Box1), zelfstandige assurantietussenpersonen en accountants. Alle drie beschikten over een contact bij de banken. Die contacten zijn veelal door reorganisaties verloren gegaan. 

Wij zijn in staat geweest om die contacten te behouden en uit te breiden. Wij hebben rechtstreekse contacten met de vrouwen en mannen die over de zakelijke financieringen gaan. Ook met de managers van die teams en de manager van de manager. Die laatste twee niet omdat het interessant is voor de inhoud, maar wel om te borgen dat bij mutaties een vervanger bij ons bekend is. 

Hoe werken wij?

De intermediair legt contact met ons als er een zakelijke financieringsaanvraag of BOX 3 financiering speelt bij de eindklant. Onze contactgegevens worden doorgegeven aan de eindklant of wij ontvangen de contact gegevens. Dezelfde dag wordt er contact gelegd door ons. 

Het heeft onze voorkeur om een live afspraak te maken met de eindklant, waarbij de intermediair zelf de keuze maakt om daarbij te zijn of niet. Beide is voor ons prima. Als het niet anders kan voor de ondernemer, is een telefonische of digitale afspraak ook mogelijk. 

De afspraak vindt plaats bij de ondernemer. Dat kost de ondernemer de minste tijd en is in de eigen omgeving. 

Aan tafel wordt de inhoud besproken, welke stukken nodig zijn, onze werkwijze en de financiële afspraken die gemaakt worden. Er wordt een opdrachtbevestiging opgesteld en ter (digitale) ondertekening aan de eindklant voorgelegd. Daarna gaan wij aan het werk.

Zakelijke financiering:

 • Haalbaarheidsonderzoek (HBO).
  Hierbij worden de cijfers van het bedrijf langs “de lat” van de banken gelegd. Daarmee ontstaat inzage van de haalbaarheid van de financiering en komen eventuele uitdagingen aan het licht. Dit rapport varieert qua omvang van 6-14 pagina’s. Dit rapport wordt gedeeld en besproken met de eindklant.  Als bij de inventarisatie direct blijkt dat het niet mogelijk is, wordt dat met de klant gecommuniceerd en wordt er geen factuur verstuurd. 
 • N.a.v. het  HBO wordt een financieringsmemorandum opgesteld. Hierin wordt al het relevante van de investering, financiering en onderneming vastgelegd. Dit financieringsmemorandum wordt door de financier gebruikt om de interne goedkeuring te krijgen (fiattering van de financieringsaanvraag). Na de fiattering van de aanvraag door de financier worden de offertes besproken met de klant. De klant maakt een keuze op basis van de inhoud. Wij hebben geen voorkeur of voorkeurs leverancier. Nadat de keuze door de klant is gemaakt, volgt er een afspraak met de financier. Kortom het hele traject wordt door ons geregeld. De ondernemers kunnen gewoon doen waar zij goed in zijn.
 • Na afronding van het traject wordt er een succes fee in rekening gebracht bij de eindklant.

BOX 3 Financiering (vastgoed)

 • De financieringsvraag wordt op basis van der benodigde stukken voorgelegd aan de financier. Hierin wordt het werk uit handen genomen van de eindklant. Aan de voorkant blijkt al snel of de financiering passend is of niet. Ter dekking van de te verrichten werkzaamheden worden er opstartkosten in rekening gebracht. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang met een minimum van € 750 ex BTW.
 • Na afronding van het traject (vergelijkbaar met hierboven benoemde financieringsmemorandum) Wordt er een succes fee van 1,5% ex BTW over de financiering in rekening gebracht.

Wij ontvangen geen vergoeding of anderszins van de geldverstrekkers. 

Het HBO en het Financieringsmemorandum wordt op basis van de benodigde stukken uitgevoerd in onze eigen software. Het HBO wordt alleen met de ondernemers gedeeld. Het financieringsmemorandum (en de daarbij benodigde stukken) wordt alleen gedeeld met de financier. Na afronding van de transactie wordt binnen 1 maand het dossier verwijderd. Dit is ook vastgelegd in de opdrachtbevestiging. 

Met welke financiers werken wij samen:

De reguliere banken hebben onze sterke voorkeur. Enerzijds, omdat wij daar over ons netwerk van contacten beschikken en anderzijds, omdat het betrouwbare partijen die tegen de laagste rente willen financieren. Kortom de goedkoopste partij voor de eindklant. Circa 90-95% van de transacties die wij doen, komen bij de reguliere banken terecht. 

In welke diensten bemiddelt Varink Bedrijfsfinanciering?

 • Hypotheek zakelijk vastgoed (eigen gebruik)
 • Hypotheek zakelijk vastgoed (verhuurd aan derden)
 • Hypotheek BOX 3 verhuurd zakelijk vastgoed (kantoren, winkels, horeca (niet rood en niet groen), bedrijfshallen, productiehallen, etc).
 • Hypotheek BOX 3 verhuurde woningen / appartementen
 • Werkkapitaal (regulier en/of factoring)
 • Lease (financial lease)

Dit doen wij voor MKB ondernemers. De term MKB is een ruim begrip. Iedere partij hanteert een andere definitie, Wij hanteren de definitie van KIFID. KIFID klasseert een bedrijf als MKB tot aan een omzet van € 5.000.000. 

Cowboys in de markt
Die zijn er genoeg, net als in elke sector. Het is (vooralsnog) niet verplicht om over enige kennis te beschikken om te doen wat Varink Bedrijfsfinanciering doet. Door de vele digitale aanbieders van financieringen wordt dat mede mogelijk gemaakt. 

Naast het feit dat wij wel over de nodige kennis en langjarige ervaring beschikken, is het keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB in het leven geroepen. Naast dat het bedrijf (Varink in dit geval) over het keurmerk kan beschikken, is het van belang dat het personeel ook over het Keurmerk  beschikt. 

Vanaf mei 2021 kan een bedrijf en adviseur zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Erkend Financieringsadviseur MKB. Aanmeld leidt tot de aanduiding aspirant Erkend Financieel Adviseur MKB. Er is 3 jaar de tijd om de examens af te ronden. Nadat de examens zijn afgerond, wordt het keurmerk afgegeven en inzichtelijk gemaakt op de website van Stichting Financiering MKB (www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl). Varink Bedrijfsfinanciering heeft het keurmerk, evenals Peter Varkevisser en Duco Arink. De examens zijn afgerond en het bedrijf is bij KIFID geregistreerd.  Wij zijn het eerste bedrijf dat geen onderdeel van een keten is, die het keurmerk heeft verkregen. 

De 360 graden scan

De 360 graden scan

De 360 graden scan van BELFOR bij schade aan je bedrijfspand.
Regelmatig als wij onze opdrachtgevers vertellen dat wij de mogelijkheid bieden tot een 360 graden scan om een object gedetailleerd virtueel in beeld te brengen krijgen wij de vraag: maar hoe ziet dat er dan uit? Laten we beginnen met uitleggen wat een 360 graden scan is en wat de voordelen hiervan zijn.


De 360 graden scan is een technologie die een omgeving vastlegt met behulp van een geavanceerde camera. Deze technologieën leggen alle mogelijke gezichtshoeken vast, waardoor een volledig beeld van de omgeving ontstaat. De verzamelde gegevens worden vervolgens verwerkt om een naadloos, interactief en immersief 360-graden beeld te creëren. Dit beeld kan worden bekeken op een computerscherm.

Ook na een schade biedt de 360-graden scan voordelen

Een 360-graden scan biedt verschillende voordelen na schade in bijvoordbeeld de horecasector / vershandel. Als er schade optreedt, kan een 360-graden scan helpen om het probleem snel en efficiënt aan te pakken. 

Volledig overzicht: Een 360-graden scan biedt een volledig overzicht van de schade en de omringende omgeving. Het geeft beheerders en technici de mogelijkheid om de omvang van de schade te begrijpen en alle details grondig te bestuderen zonder fysiek ter plaatse te zijn. Dit helpt bij het stellen van een juiste diagnose en het nemen van passende maatregelen.

Tijdsbesparing & snel weer open kunnen: Bedrijven moeten vaak snel herstellen na schade om de bedrijfsactiviteiten niet te verstoren. Met behulp van een 360-graden scan kunnen betrokken partijen snel en efficiënt schades beoordelen zonder de noodzaak van meerdere bezoeken aan de locatie. Hierdoor kan het proces van identificatie, rapportage en het nemen van beslissingen veel sneller verlopen, waardoor reparaties eerder kunnen beginnen. Met 360-graden scans kunnen technici en aannemers een beter plan maken voor reparaties, aangezien ze vooraf een goed beeld hebben van de situatie. Dit minimaliseert de stilstandtijd en zorgt ervoor dat de locatie weer snel kan heropenen.

Bewijsmateriaal: Een 360-graden scan biedt gedetailleerd visueel bewijsmateriaal van de schade en de staat van het gebied op een specifiek moment. Dit kan nuttig zijn bij verzekeringclaims, juridische procedures of discussies met aannemers, om te bewijzen dat de schade al dan niet aanwezig was en om verantwoordelijkheden vast te stellen.

Communicatie en transparantie: Door het delen van de 360-graden scan met alle betrokken partijen binnen het schadeproces, kunnen partijen een duidelijk beeld krijgen van de situatie. Dit bevordert open communicatie en transparantie, wat kan helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over het reparatieproces en de kostenverdeling

Kostenbesparing: Snellere en nauwkeurigere schadebeoordelingen door middel van een 360-graden scan kunnen leiden tot kostenbesparingen, omdat het herstelproces efficiënter wordt beheerd en de juiste oplossingen worden geïmplementeerd zonder onnodige uitgaven.

Meetmodus: om online oppervlakte en afstanden te kunnen meten.

Plattegrond: een volledig overzicht van het object (per verdieping)

Toevoegen van notities of instructies

Aanmaken van foto’s met een afdrukkwaliteit van 4K, OBJ bstanden, point cloud bestanden, video’s en andere media.
Meer informatie over dit onderwerp is op te vragen bij BELFOR of via MZA Horeca.

Het belang van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Het belang van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Steeds vaker verneemt Mudael van haar klanten dat ze een verzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben gehad, om de wettelijke verplichte RI&E en het bijbehorende Plan van Aanpak ter controle digitaal in te dienen.

Steeds vaker vernemen ze bij Mudael ook van hun klanten dat ze het waarderen en fijn vinden dat Mudael ze op de wettelijke verplichting heeft gewezen.

Dat ze nu geen boete in verband met het ontbreken van de RI&E hebben gekregen en dat ze geen fysieke inspectie krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie omdat ze een actuele RI&E met plan van Aanpak hebben in kunnen dienen.

Heb je een geldige RI&E met Plan van Aanpak, zorg er dan altijd voor dat deze actueel is en samen met het personeel nagestreefd wordt.

Heb je nog geen RI&E? Blijf dan niet denken “de RI&E dat komt wel een keer of het zal niet zo’n vaart lopen” Je zult er echt aan moeten geloven voor de veiligheid binnen je bedrijf, voor je personeel, gasten en jezelf.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert je erop en je verzekeraar vraagt er in veel gevallen ook om.

Betrek je personeel bij de Risico Inventarisatie & Evaluatie en zorg samen voor een veilige werkomgeving!

Wil je ondersteuning bij de opmaak van de RI&E? Schakel dan Mudael in en vraag een offerte op. Vul hieronder het contactformulier in en MZA Horeca zorgt ervoor dat Mudael zo snel mogelijk contact met je opneemt.

Product fotografie, een vak apart.

Product fotografie, een vak apart.

De feestdagen komen er weer aan en dat zal dit jaar weer veel met familie en vrienden gevierd worden, thuis of in een horeca gelegenheid.

Ben je ondernemer van een viswinkel, een delicatessen zaak of restaurant en wil je je gerechten of producten nog laten *shinen* op je website en op al je social media kanalen voor de aanstaande feestdagen?

Of wil je mooie food photography laten uitvoeren voor flyers, menukaarten & advertenties. Neem dan nog snel via ons contact op met partner Jeroen van Food Focus Photography en vraag naar de mogelijkheden.

Jeroen maakt de mooiste foto’s van jouw handelswaar voor de kerstdagen, voor oud en nieuw maar uiteraard ook voor alle andere dagen per jaar.


Deze foto’s zijn in opdracht gemaakt voor 2 viswinkels uit Amsterdam! En zeg nou zelf hier ga je van toch van watertanden?

 

Nog meer informatie over FoodFocus Photography vindt u hier:

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected] of telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99

Als horecaondernemer een bedrijfsfinanciering aanvragen? Varink!

Als horecaondernemer een bedrijfsfinanciering aanvragen? Varink!

Het jaar 2022 is bijna ten einde. Voor u als horecaondernemer staan er hopelijk nog mooie en drukke feestdagen in de planning. Dat is mooi na 2 ‘verloren’ decembermaanden.

Traditioneel zijn de laatste maanden van het jaar ook een drukke tijd in de financiële wereld.

Als Varink Bedrijfsfinancieringen hebben wij het afgelopen jaar weer veel ondernemers geholpen bij het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering. Het verkrijgen van de financiering is één, maar heb je de financiering dan ook gesloten bij de beste aanbieder?

De ondernemers die wij hebben begeleid weten één ding zeker; ze hebben de beste deal!

Wij vergelijken namelijk de verschillende banken en financiers. Zo kiest de ondernemer niet uit één aanbieding, maar uit meerdere. Nog altijd zijn er grote verschillen in de verschillende aanbiedingen, een renteverschil van enkele tiende is eerder regel dan uitzondering.

Voor u als horecaondernemer gaan wij ook graag aan de slag. Wij kunnen aanvragen vanuit elke branche in behandeling nemen. Toch heeft de horeca voor ons een speciale plek. We zijn niet voor niets aangesloten bij het MZA Horeca platform.

Ook staan wij dit jaar op de HORECAVA, misschien zien wij elkaar daar wel!

Alvast fijne feestdagen gewenst en succes met uw onderneming.

Meer informatie ontvangen over een financiering voor uw onderneming of in contact komen met Varink? Vul dan onderstaande formulier in!

Bent u bekend met de grootste ergernissen van uw gasten?

Bent u bekend met de grootste ergernissen van uw gasten?

De acht meest genoemde ergernissen zijn:

De hond, gillende kinderen, volwassenen die zichzelf leuk vinden, veeleisende gasten, lui personeel, overijverig personeel, slechte hygiëne en slecht eten.

Over een aantal ergernissen wil ik het niet hebben, het is tenslotte vanzelfsprekend dat slechte hygiëne en slecht eten tot grote ergernissen leiden. Is er spraken van slechte hygiëne en/of slecht eten, dan wacht u nog een grote uitdaging als leidinggevende of als ondernemer.

Bent u zich bewust van mogelijke ergernissen van gasten in uw bedrijf?

Vraagt u zichzelf weleens af, waar zouden mijn gasten zich aan kunnen ergeren?

Op nummer 1 (Artikel Telegraaf) staat de aanwezigheid van honden in restaurants.

Heeft u bewust gekozen voor het wel of niet toelaten van honden in uw bedrijf?

En wanneer u honden toelaat, welke maatregelen heeft u dan getroffen om ervoor te zorgen dat andere gasten géén hinder ondervinden van de aanwezige honden? De grootst mogelijke ergernis van gasten in een restaurant waar honden worden geaccepteerd zijn honden die stinken omdat ze bijvoorbeeld in de regen hebben gelopen of in smerig water hebben gezwommen, hoe gaat u hiermee om?

Gillende kinderen is ergernis nummer twee. Niets is vervelender te denken dat je heerlijk gaat genieten van een lunch of diner en vervolgens tussen een stel krijsende kinderen terecht te komen. Natuurlijk is het lastig om hier beleid op te moeten voeren. Maar wanneer door het gedrag van een enkel kind alle restaurantgasten daar ernstige hinder aan ondervinden is het zaak dat u als gastheer/vrouw ingrijpt. Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en loopt dit tijdens een restaurantbezoek de ‘spuigaten uit’ is het aan u om de ouders hierop te wijzen. Bijvoorbeeld biedt de ouders aan even in een aparte ruimte tot rust te komen met het kind. Maar in het ergste geval de gasten vragen uw restaurant te verlaten. Het is een keiharde maatregel maar wanneer u moet kiezen tussen een groot aantal gasten boos en teleurgesteld of slechts één teleurgestelde tafel dan is de keus snel gemaakt.

Het zal u niet verbazen dat onder de genoemde ergernissen de bediening niet ontbreekt. De bediening is voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de beleving van de gasten die uw restaurant bezoeken. Oprechte gastvrijheid ‘een speerpunt van de RC’ zal iedere dag opnieuw geleverd moeten worden, voor een slechte dag is géén plaats. Het is géén excuus om de gasten te verontschuldigen omdat de bediening een slechte dag heeft. De bediening, net als de keuken moeten iedere dag opnieuw een topprestatie leveren, al mag de keuken wanneer ze dat wensen daar best chagrijnig bij kijken! Nonchalance, arrogantie, niet attent zijn, zijn enkele ergernispunten als het over de bediening gaat.  

Bent u voldoende in staat om direct waar te nemen dat de bediening niet in staat is de gevraagde topprestatie te leveren en hoe gaat u hiermee om? Doet u aan compromissen omdat het personeel schaars is?

Wanneer u bereid bent genoegen met ‘minder’ te nemen omdat u uw vacatures niet vervuld krijgt doet u daarmee afbreuk aan uw bedrijf. U kunt zich afvragen waarom u de vacatures niet vervuld krijgt. Zijn de arbeidsvoorwaarden onvoldoende, salaris te laag, is uw bedrijf niet interessant genoeg om voor te werken. De antwoorden op deze vragen zijn belangrijk om de juiste brigade op te kunnen bouwen, met minder genoegen nemen is per definitie een verkeerde beslissing.

Bekijkt u met regelmaat uw bedrijf door de bril van uw gasten? Zijn de toiletten werkelijk elk moment van de dag ‘spik en span’? Hoe zit de entree eruit, is deze voldoende uitnodigend, zou u zichzelf als passant uitgenodigd voelen door uw eigen entree? Heeft u aandacht voor de rokers, een groepje rokers voor de deur is allesbehalve uitnodigend en een entree bezaaid met peuken is ook geen uitnodiging om uw restaurant te bezoeken. Heeft u duidelijke afspraken met uw rokende personeelsleden, rokende medewerkers voor de entree van uw restaurant is not done! 

Hygiëne in de meest brede zin van het woord is ongelofelijk belangrijk, ieder dag opnieuw, excuus het is druk géén tijd, kunnen echt niet.

Defecten groot of klein, niet werkende verlichting, versleten meubels en vloerbedekking het kan niet. U als ondernemer loopt misschien wel 60 uur per week in uw bedrijf en enige bedrijfsblindheid licht op de loer. Bedenk dat uw gast een avondje komt genieten bij u en gedurende de hele avond de tijd heeft om alle ongemakken op te merken van het versleten meubilair tot het defecte peertje.  Alles valt de gast op. Vraag gerust eens een kritische externe uit uw netwerk om eens heel nauwkeurig door uw bedrijf te lopen opzoek naar onvolkomenheden. U zult zien dat een kritisch oog veel meer ziet als uw eigen al dan niet kritische oog.

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Wellicht heb je dat ook als je de maandelijkse rapportages doorneemt, als je ze al hebt. Je denkt cijfers liegen niet maar toch blijft er een onbehagelijk gevoel hangen van waar doen we het nu allemaal voor. Hard gewerkt, goede omzet en toch blijft er weinig over onder aan de streep. Regelmatige rapportages zijn noodzakelijk (liefst wekelijks of maandelijks). Geld wordt niet alleen aan de voorkant verdient maar ook in het back-office.

Enige oplossing is eigenlijk de organisatie en de werkwijzen onder de loep nemen. Want het probleem zal getackeld moeten worden. Maar waar begin je? Ga eerst eens kijken of de marges veel verschillen met wat de benchmarkt aangeeft. De Rabobank heeft hiervoor een goede tool. De gevonden verschillen geven vaak dan al een richting aan waar je het moet gaan zoeken.

Per discipline kan je dan een stappenplan maken. Want elke discipline heeft zijn eigen aandachtspunten waarop je deze discipline beoordeelt. Natuurlijk kun je ook een aantal disciplines koppelen.

Afhankelijk van de grootte en hoe ver je digitaal onderneemt kun je stappen combineren die elke week een duidelijk overzicht geven van de belangrijkste graadmeters.

Omzet, loonkosten, inkooppercentage en productiviteitscijfer zijn de belangrijkste graadmeters. Deze info geeft je een duidelijk inzicht waar je staat. Werk je met een budget begroting dan weet je of je in de pas loopt of niet. Van hieruit kun je dan heel gericht verder in je organisatie duiken. Er zijn allerlei zaken die je tegen het licht kunt houden:

 • Werkprocedures aanpassen zonder aan gastvrijheid in te boeten – kun je met minder
 • Roosterprocedures en flexibiliteit verbeteren
 • Meer omzet per gewerkt uur
 • Wat is het gemiddeld bestedingspatroon en wordt er genoeg gedaan aan up-selling
 • Wordt er gecalculeerd – wordt de gecalculeerde inkoop (theoretische inkoop) vergeleken met de werkelijke inkoop
 • Worden prijsafspraken gecontroleerd met de factuur
 • Wordt er regelmatig met de leveranciers geëvalueerd over kwaliteit en het prijsniveau
 • Is er goede controle op binnenkomst van goederen
 • Is er controle op manco’s en de verwerking daarvan op de factuur
 • Wat doet de boekhouder voor je – is hij van toegevoegde waarde bij dit soort trajecten
 • Ook zeer belangrijk wordt er geen fraude gepleegd

Door hier actief mee bezig te zijn zie je snel verbeteringen in je cijfers. Maar soms is het ook handig om een bedrijfsadviseur in te schakelen die sneller de valkuilen ontdekt en die over bedrijfsblindheid heen stapt. Dit zorgt voor een objectieve kijk en van daaruit kun je je dan ook laten coachen.

Helaas is de ervaring van De Restaurant Coach dat erin nagenoeg alle bedrijven in meer of in mindere maten gefraudeerd wordt. Dus wees hier kritisch op en ga zichtbare controles

uitvoeren zodat men weet dat er wordt gecontroleerd, maar het kan ook lonen om onzichtbare controles uit te voeren! Elke dag € 20,00 valt misschien niet op maar uiteindelijk is dat € 140,00 per week, € 606,00 per maand en € 7280,00 per jaar. Toch een leuke vakantie en die hebben we toch allemaal nodig op zijn tijd.

Ken jij je zwakke plekken? Wij gaan graag het gesprek met je aan om te wijzen op de zwakke plekken in het bedrijf. Een gouden regel voor iedere ondernemer: ‘Vertrouwen is goed, controle is beter!

Vul hieronder het contactformulier in:

VD119 – Een eigen klantomgeving en bestel-app

VD119 – Een eigen klantomgeving en bestel-app

Om het de klant nog gemakkelijker te maken nu met een eigen klantomgeving en een bestel-app!

Mijn VD119 Account

Op de website van VD119 kunt u een klantaccount aanvragen wat de communicatie met ons makkelijker maakt. Naast uw debiteurgegevens vindt u hier ook uw bestelgeschiedenis en kunt u uw pakbonnen en facturen inzien. U bent dus altijd op de hoogte van de actuele prijzen!

Wilt u nog een stap verder gaan dan kunt u via onze app door het assortiment bladeren en gelijk bestellen. Reclames en nieuws worden hier ook gedeeld.

Wilt u meer informatie over de producten van visgroothandel VD119? Vul onderstaande formulier in, dan zorgen wij dat de juiste contactpersoon u snel benaderd:

Waarom payrolling bij Persoonality?

Waarom payrolling bij Persoonality?

Jij weet waar je goed in bent en wat je beter aan anderen kunt overlaten. De werving en selectie van medewerkers en de dagelijkse aansturing doe je dan ook zelf. Vanaf het moment dat we gaan samenwerken worden wij juridisch werkgever van jouw medewerkers. Wij richten ons op de uitvoering van de administratieve en juridische werkgeverstaken en zijn jouw kennispartner op het gebied van HR. Zo versterken we elkaar.

Onze samenwerking geeft je: 

 • Meer gemak 
 • Minder werkgeversrisico’s 
 • Meer flexibiliteit 
 • Sterk werkgeversmerk 

Meer gemak

Je verwacht veel van jouw team en wil ook dat alles voor hen goed geregeld is. Dit vergt veel tijd, kennis en aandacht. Zeker als je werkt met seizoensmedewerkers of regelmatig nieuwe medewerkers hebt.

Minder werkgeversrisico’s

Wij helpen je risico’s beheersen waar je geen grip op hebt. Werkgeversrisico’s, zoals verzuimkosten en verzuimbeheer, nemen wij voor onze rekening. Hier hoef jij je dus geen zorgen over te maken.

Meer flexibiliteit

Draait jouw bedrijf om seizoensgebonden werk en/of werk je veel met scholieren, studenten of AOW-gerechtigden? Dan heb je behoefte aan flexibiliteit. Onze Persoonality-CAO speelt hierop in en biedt meer vrijheid bij het inzetten van jouw medewerkers.

Een sterk werkgeversmerk

Samen zorgen we voor het belangrijkste kapitaal van jouw bedrijf: jouw medewerkers. We zorgen niet alleen dat het allemaal goed voor elkaar is, maar dat we ook goed voor elkaar zijn. We helpen je bouwen aan een sterk werkgeversmerk. Dat helpt jou om (nieuwe) medewerkers aan je te binden.  

Assist Verzuim – De Actieve Arbodienst

Assist Verzuim – De Actieve Arbodienst

OMDAT WIJ PARTNER ZIJN VAN MZA HORECA WILLEN WIJ U GRAAG INFORMEREN OVER ONZE DIENSTEN EN WELKE VOORDELEN WIJ KUNNEN BIEDEN VOOR UW BEDRIJF!

ARBODIENSTVERLENING

Ook al heb je maar 1 medewerker in loondienst met een 0-urencontract, je bent toch verplicht om minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. ledere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s.

WAT DOET EEN ARBODIENST?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en medewerkers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid.
De meeste organisaties zetten een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers.
Als een medewerker ziek is, dan geeft de Wet Verbetering Poortwachter namelijk aan dat het verplicht is om een bedrijfsarts in te schakelen.
De bedrijfsarts is een Kerndeskundige van een arbodienst. De arts beoordeelt of de medewerker arbeidsongeschikt is.
Daarbij kijkt hij naar de normale werkzaamheden van de medewerkers, maar ook of er mogelijkheden zijn om vervangend werk te doen.

WAAROM IS EEN ARBODIENST VERPLICHT?

De reden dat het werken met een arbodienst verplicht is opgenomen in de Arbowet is eenvoudig: Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding.
In de Arbowet staat dat een arbodienst je ondersteunt bij vijf kerntaken:

 1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim (preventie)
 2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
 3. Medische keuringen / Aanstellingskeuringen
 4. Preventief spreekuur / Arbeidsgezondheidskundig spreekuur.
 5. Uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie & -evaluatie (Rl&E)
  De eerste vier taken laat je door een bedrijfsarts uitvoeren. De Rl&E wordt door een van de andere Kerndeskundigen (de arbeidshygienist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige) gedaan.

WIE BEOORDEELT OF EEN MEDEWERKER ZIEK IS?

Een werkgever kan en mag zelf niet beoordelen of een medewerker ziek is. De werkgever is ten eerste geen arts, maar ten tweede schrijven privacyregels voor dat alleen een arts een oordeel mag vellen over de arbeidsgeschiktheid van een medewerker.
Een arbodienst is er samen met de werkgever en medewerker voor verantwoordelijk dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Een arbodienstverlener is er trouwens niet alleen voor de werkgever, maar zeker ook voor de
medewerker.

AFSPRAAK?

Wilt u na het lezen van bovenstaande een afspraak met mij maken? Dat kan uiteraard ook! Neem gerust contact met mij op via onderstaand formulier:

Webshop met bonnenprinter

Webshop met bonnenprinter

Wilt u ook graag online verkopen, maar weet u niet waar u moet beginnen? Of heeft u al een webshop maar bent u niet tevreden over de resultaten? Het team van SEDERO helpt u graag verder naar online succes!

De concurrent die wel online vindbaar is, zal uw potentiële klanten wegkapen. Een goede website ziet er oogstrelend uit, heeft een duidelijke navigatie, toont alle informatie die men nodig heeft en beschikt over haarscherp fotomateriaal. Daarvoor bent u bij SEDERO aan het juiste adres.

De websites die zij ontwikkelen voldoen aan de hoogste technische standaarden en wordt perfect geoptimaliseerd voor zoekmachines. Het is het een kwestie van tijd en uw website komt vanzelf boven die van uw concurrent in het organische gedeelte van Google. En dat wilt u natuurlijk als ondernemer, uitstralen wie u bent en beter scoren dan de concurrent.

Uw producten online verkopen, begint bij het realiseren van een webshop. Met een webshop kan uw gehele assortiment online zichtbaar worden gemaakt, met verschillende opties die de bezoekers kunnen selecteren. Voor de betalingen wordt de webshop gekoppeld met iDeal, zo bent u zeker van uw inkomen voordat u een bestelling verwerkt.

Voor ondernemers in de horeca en versbranche is een webshop simpelweg een extra verkoopkanaal. Tegenwoordig is de stap om online iets te bestellen, heel snel genomen. Mensen vinden het makkelijk om online iets te kunnen bestellen en daarnaast kunnen ze het hele assortiment bekijken! Waar mensen in uw onderneming vaak niet veel tijd hebben om een keuze te maken, kunnen ze online lekker rustig alles bekijken en bestellen ze vaak ook iets extra’s. Daar zijn professionele productfoto’s natuurlijk ondenkbaar, zien is kopen en dat kan in een webshop perfect gerealiseerd worden.

Als uitbreiding op een webshop kan er een bonnenprinter gekoppeld worden. Wanneer een bestelling is voldaan, rolt er op locatie een bonnetje uit de printer vandaan met daarop de gegevens van de klant en wat er is besteld. Zo hoeft u niet meer structureel de mail te checken, maar ziet u aan de bonnetjes of er een bestelling is gedaan. Handig toch?

Nog meer informatie over SEDERO vindt u hier:

Hein Koning – Prinsjesdag

Hein Koning – Prinsjesdag

Het kabinet heeft een koopkrachtpakket samengesteld om de impact van de inflatie te beperken. Wat betekent dat voor ondernemers? Deze maatregelen zijn al bekend:

 1. Verhoging Vpb-tarief van 15% naar 19%. Verlaging 1e schijf naar € 200.000
 2. Verhoging gebruikelijk loon DGA
 3. Verhoging vermogensrendementsheffing in box 3
 4. Afbouw zelfstandigenaftrek
 5. Verlaging 1e schijf belastingen en een hogere arbeidskorting
 6. Verhoging huur-en zorgtoeslag
 7. Verhoging energietoeslag € 500 via gemeente tot € 1300 per jaar. Uitvoering verlengd tot 30-06-2023

Op Prinsjesdag verwachten we de details en meer koopkrachtplannen. We houden je op de hoogte! Heb je al vragen? Neem dan contact op via onderstaand formulier of [email protected]

Door brand, storm, water of inbraak kan er schade ontstaan aan de inventaris en goederen van uw onderneming. Niet alleen uw kantoor- en bedrijfsinventaris, maar ook zaken als voorraden en grondstoffen kunnen aangetast zijn. En zo’n schade, die kan in de papieren lopen.

Denk eens al die goederen in bewerking, halffabricaten en handelsgoederen die door de calamiteit verloren zijn gegaan. Enig idee welk prijskaartje u daaraan hangt? Hoe u de claim gaat opstellen én onderbouwen? Want de bewijslast ligt bij u. 

Laat dat nou het specialisme zijn van HLPC Expertise. Onze experts – die altijd úw belangen behartigen omdat wij uitsluitend voor verzekerden werken – staan u graag bij. Zij helpen u met het lezen van de polis. Vervolgens kunnen zij helpen met het opstellen van de inventaris- en goederenlijst.

Omdat zij vaak met dit bijltje gehakt hebben, kunnen zij inschatten wat de gevolgen van de calamiteit kunnen zijn voor uw inventaris en goederen. Ook kunnen zij als geen ander beoordelen of het de moeite waard is om inventaris of goederen te reinigen of dat het beter is om delen ervan af te keuren, simpelweg omdat deze onherstelbaar beschadigd zijn. Zij hebben namelijk vergaande kennis van reconditioneringstechnieken waardoor zij u goed kunnen adviseren.

En heeft u het hele traject doorlopen, maar bent u het niet eens met de beslissing van uw verzekeraar? Ook dan kunt u een beroep doen op onze experts om uit te zoeken waar u recht op heeft.

Onze kosten, die worden door uw verzekeraar voldaan!. Dit is allemaal in uw polis geregeld! U heeft namelijk recht op een eigen deskundige!

Want wij hebben het inzicht. Wij bieden gedupeerden uitzicht.

Nog meer informatie over HLPC Schade Expertise vindt u hier:

Huurdersbelang, weet jij wanneer je dat nodig hebt?

Huurdersbelang, weet jij wanneer je dat nodig hebt?

Stel je huurt een café. Door weersomstandigheden krijg je te maken met een lekkage vanuit het dak.

Het water loopt door de betonnen verdiepingsvloer, zo de geluidsisolatie in en het druppelt bij de lampen rechtstreeks de geluidsbox in! Na enige tijd is de isolatie verzadigd en zwaar en komt het verlaagde plafond naar beneden.

Je meldt deze schade gelijk bij je verzekeraar en die vraagt om een factuur van de geluidsbox en of er nog meer spullen zijn beschadigd. Je begint over het plafond, de wanden en de vloeren, het is drijfnat en moet allemaal drogen en dan is t nog de vraag wat er te redden valt. “Dat is huurdersbelang” zegt je verzekeraar! Maar dat heb je nooit opgegeven!! Alleen de inventaris is verzekerd.

Je meldt je gelijk bij de verhuurder, wellicht dat die er wat aan kan doen. Maar de verhuurder zegt exact hetzelfde als de verzekeraar. Het is huurdersbelang!

Alles wat voor rekening en risico van de huurder in het pand gewijzigd is of nagelvast is aangebracht is huurdersbelang. Denk aan een nieuwe vloer, wandafwerking, plafond, toiletruimtes, installaties etc.

Volgens de artikelen in de huurovereenkomst komt schade en herstel niet voor rekening van de verhuurder. Het kan ook zijn dat er hiervoor een vergoeding aan een eerdere huurder is gegeven bij de overname van het pand of de huurovereenkomst, ook dan wordt dit gezien als huurdersbelang.

Maar hoe weet je waarvoor je het huurdersbelang moet verzekeren?  Wat kost bijvoorbeeld een isolatieplafond per m2, loodgieterswerk, elektra, betegeling en een toiletruimte als je dat nu nieuw moet laten aanbrengen?

De taxateurs van IJ-Taxaties weten dit en helpen je graag. En mocht je er met de (ver)huurder niet uitkomen dan is het rapport dat wordt opgesteld een houvast om te voorkomen dat er problemen ontstaan als de schade zich voordoet.

Nog meer informatie over IJ Taxaties vindt u hier:

Smit Elektrotechniek: Project Bakkerij 2 in 1

Smit Elektrotechniek: Project Bakkerij 2 in 1

Smit Elektrotechniek neemt u graag mee in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo voeren zij talloze grote maar ook kleinere projecten uit. Zo hebben zij ook een prachtige klus uitgevoerd in Volendam.

In opdracht van Kees Smit, eigenaar van Bakkerij 2 in 1, hebben wij het pand voorzien van de inbraakbeveiliging, camerabeveiliging, brandmeldinstallatie, volledige elektrische installatie, data-installatie en brandblussers.

Kees Smit: ,,Het is fijn om één contactpersoon van één bedrijf te hebben die vervolgens haast alles voor je kunt regelen. Van inbraakbeveiliging tot aan brandveiligheid en de data-installaties voor o.a. de kassa en pinautomaten. Aangezien we nogal een complexe behoefte aan elektra nodig hebben i.v.m. ovens, vriezer en goederenlift, was het in mijn ogen een hele klus. Smit heeft mij echter volledig ontzorgd waardoor ik mij kon focussen op de bakkerij!’’

Naast het verzorgen van alle installaties en beveiliging, doen wij hier ook het jaarlijkse onderhoud en keuringen van o.a. de brandveiligheid.

Nog meer informatie over Smit Elektrotechniek vindt u hier:

Digitale HACCP Registratie en inzicht in uw productmarges

Digitale HACCP Registratie en inzicht in uw productmarges

Houdt u nog steeds uw dagelijkse verplichte registraties bij op papier? Het bijhouden van o.a. uw productieregistratie, schoonmaakwerkzaamheden, temperatuurmetingen kan in dit geval tijdrovend zijn en het komt daarom nooit uit. Met de software oplossing van QRS gaat dit een stuk eenvoudiger en sneller, want hiermee registreert u gemakkelijk op uw mobiel, tablet of laptop!

Doordat u digitaal registreert, houdt het systeem alles bij en kan al het papierwerk opgeruimd worden. Elke medewerker krijg een eigen login en ziet precies wat er dagelijks over datum is, wat er schoongemaakt moet worden en welke apparaten gemeten moeten worden. Met enkele simpele klikken is een registratie voltooid op naam van de persoon die is ingelogd. Al deze registraties kunt u ook middels een datumselectie weer terugvinden, super handig wanneer u gecontroleerd wordt!

Naast de verplichte registraties kunt u met onze software ook recepten samenstellen. U begint met het toevoegen van de ingrediënten, waar u de inkoopprijs, allergenen en voedingswaarden ingeeft. Met deze ingrediënten kunt u vervolgens een recept samenstellen. Aan de hand van de hoeveelheden van deze ingrediënten in een recept, berekend onze software de marge. U ziet precies in een overzicht hoe u ervoor staat, dit wordt keurig met rood en groen weergegeven. Is een product rood, dan moet u de verkoopprijs aanpassen of de samenstelling van het product wijzigen. Super handig, want zo zit u altijd goed met uw verkoopprijs!

Onze software is continue in ontwikkeling en bevat inmiddels nog meer modules. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaande contactformulier!

Nog meer in formatie over Quality Retail Solutions vindt u hier:

De RestaurantCoach: wat brengt de toekomst?

De RestaurantCoach: wat brengt de toekomst?

30 mei 2022, de datum dat culinair Nederland op zijn kop staat. De bekendmaking van de Michelin sterren, de groene sterren en de BIB Gourmands. Vol verwachting klopt ons hart……….. Voor velen is de uitkomst een beloning voor het harde werken en hun hartstocht voor het vak, maar helaas is het ook voor velen een teleurstelling wanneer hun passie niet de waardering oplevert waar ze zo op hopen. 

Deze droom is maar voor een kleine groep van restaurants weggelegd.

Maar hoe staan we ervoor na Covid? Het lijkt of alle registers worden geopend nu corona op zijn retour schijnt te zijn. Omzetten stijgen maar de horecaondernemers worden bedolven onder nieuwe uitdagingen.

Iedere restaurateur wordt geconfronteerd met inflatie, terugbetaling uitgestelde belasting, oplopende energiekosten, tekort aan personeel en stijgende salariseisen. (Natuurlijk als je 30 mei bent beloond met een Michelin award dan vallen deze bedreigingen even in het niet)

Het verdienmodel voor de horeca komt onder druk te staan. Vaak minder openingsdagen i.v.m te weinig personeel, dus minder omzet, terwijl de kosten stijgen. Hoe ga je hier als restaurateur mee om?

Marges:

Door de stijgende kosten komen je marges onder druk te staan.

 • Wil je bij elke prijsverhoging je prijzen aanpassen of doe je dat per maand, kwartaal, half jaar of 1 x per jaar.
 • Wat is de hoogte van de marges die je nodig hebt voor een gezonde bedrijfsvoering
 • Moet je andere ingrediënten gaan gebruiken of moet je de gewichten aanpassen
 • Hoeveel wil je verhogen
 • Wat doet het met je concurrentiepositie
 • Heb je goede afspraken met je leveranciers of moet je deze onder de loep nemen
 • Wat is het toekomstperspectief met alle bedreigingen

Allemaal vragen die voorbij komen. Een antwoord hierop geven is moeilijk doch niks doen is geen optie. Je moet keuzes maken maar dan dien je inzicht te hebben in je cijfers en vertrouwen in jezelf. Niet bang zijn voor je gast, die leest tegenwoordig niet anders dan dat alles duurder wordt. Echter zorg ervoor dat je je prijzen niet te vaak verhoogt. Het advies van de Restaurantcoach is dan ook om 2x per jaar je screening te doen. Mochten prijzen zakken laat dat dan ook zien in een daling van je prijzen dat zorgt namelijk voor vertrouwen bij je gast.

Personeel:

Voor vrijwel iedere ondernemer is het vinden en het behouden van personeel op dit ogenblik een hoofdpijndossier.

Hoe kun je als ondernemer hiermee omgaan? Er zijn geen spelregels voor, maar belangrijk is dat je je medewerkers aan je weet te binden. Er zijn daarvoor legio mogelijkheden maar het werkt alleen als de waarderingen en beloningen oprecht zijn:

 • Zorg voor een goede salariëring, geen cao-loon want daar komen ze niet meer voor
 • Biedt ze opleidingen aan waardoor ze later ook op de arbeidsmarkt interessanter worden
 • Waardeer de medewerkers en laat dat ook geregeld blijken
 • Kijk voor secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Ga eens met je personeel uit eten in zaken waarmee je jezelf wilt vergelijken
 • Zorg voor balans in het rooster
 • Maak van het samenwerken een feestje

Wat kan de Restaurantcoach voor je betekenen? De coach is een sparringpartner die graag met je de diepte ingaat over het wel en wee van jouw onderneming.

Die je stimuleert, die zorgt dat je de zaken anders gaat bekijken en die wellicht zaken uit handen neemt waar jezelf niet zo goed in bent of aan gedacht hebt. Zeker in deze onzekere tijden moet je vooral datgene doen waar je goed in bent en andere zaken delegeren.

Ik, Hans Dashorst van de Restaurantcoach wil graag een kop koffie met je drinken om te kijken of we een match hebben.

Voor alle vragen met betrekking tot de partners van MZA Horeca neem dan contact met ons op via mail [email protected], telefoon/WhatsApp 06 -17 44 35 99 of vul onderstaand contactformulier in!

De MZA Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van actueel nieuws, aanbiedingen en ontvang nuttige informatie!

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Correct, goede kwalitatieve medewerkers. Gaan overal achter aan. Ontzorgen!

Danny van Noorden

Café De Dijk Volendam

Uitstekend!

Jan Zwarthoed

Hotel Old Dutch Volendam

MZA Horeca was de verbindende factor tussen ons, verhuurder, verzekeraar en gemeente. Door hun hulp werd alles in één keer goed opgepakt.

Mw. Chen

Restaurant Indrapoera Volendam

Als onderneming zijn we zeer tevreden met MZA Horeca, er zijn in de afgelopen jaren een aantal voorvallen geweest zoals lekkage en brand. Na telefonisch contact werd er door partner Molenaar en Zwarthoed Adviseurs binnen het uur direct actie ondernomen en alles naar meer dan tevredenheid opgelost.

Johan Bond

St. Jozef verenigingsgebouw Volendam